Már két év is eltelt azóta, hogy egy stúdióbeszélgetés alkalmával Berényi József egy odavetett megjegyzésében azt találta mondani, hogy az MKP két hónap alatt összehoz egy autonómia-tervezetet.

Nos, úgy vagyunk mi az MKP autonómiatervezetével, mint egyszeri ember a jetivel: mindenki beszél róla, de még senki sem látta. Mi ugyan nem láttuk, de ami a fő, Csáky Pál bejelentette a nagyérdemű közönségnek: Orbán Viktor már látta. Lehet, hogy az MKP úgy gondolja, Orbán Viktor fogja nekünk elhozni a területi autonómiát? Attól tartok, az ő támogatása – bármilyen energikusan is tud annak hangot adni – Szlovákiában inkább rontja az elfogadtatás esélyét.

A mi stratégiánk jelentősen különbözik ettől. A Híd 2013 szeptemberében mutatta be Vízió 2016 c. stratégiai anyagát, amelyben elsőként a szlovákiai magyarokat képviselő politikai pártok közül célként fogalmazta meg a kulturális és oktatásügyi önkormányzatiság megteremtését. Ez a program reális alapokon nyugszik. Nem jártunk a fellegekben, amikor megalkottuk. Alaposan végiggondoltuk a Szlovákiában élő magyarság geopolitikai elhelyezkedésének sajátosságait, földrajzi széttagoltságát, kulturális és oktatási igényeit és mindazt, ami a nyelvünk, kultúránk és identitásunk megőrzéséhez szükséges. Meggyőződésünk, hogy ha az identitásunkkal szorosan összefüggő kérdésekben a saját kezünkbe tudjuk venni a sorsunkat, ha ezekben az ügyekben nem leszünk kiszolgáltatva a mindenkori kormány kénye-kedvének, sokkal nagyobb esélyünk lesz arra, hogy egységbe kovácsoljuk a magyarságot és megerősítsük a nemzeti hovatartozás érzését.

Ehhez az is kell, hogy a magyarság bátran vállalja identitását, nemzeti sajátosságait, regionális kötődését. De mi nem külföldön keressük ennek a tervezetnek a támogatóit, hanem elsősorban itthon. Mi ésszerű, világos és határozott érveléssel, következetes érdekképviselettel igyekszünk elérni ezt a nagyon is reális célt. Már a következő parlamenti választások előtt szeretnénk szövetségeseket megnyerni a céljaink támogatására. Az sem egy utolsó szempont, hogy a Híd szlovák politikusai is a magukénak érzik és felvállalják ezt a célkitűzést, ami jelentősen növeli az elfogadás esélyeit.

A szlovákiai magyaroknak sikerélményekre van szükségük. Ezért olyan tervekkel kell előállnunk, amelyek megvalósulására reális lehetőség van, és amelyek rövid és hosszú távon is javíthatják a közösség túlélési esélyeit.

Szerző: Bugár Béla  2014.06.03. 10:31

Címkék: identitás autonómia szlovákiai magyarok MKP Vízió 2016